Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Nguyên Phân

Nguyên Phân

Quá trình nguyên phân là gì ? Tại sao tế bào & cơ thể cần nguyên phân trong quá trình lớn lên và phát triển ? Các em có thể cùng tìm hiểu và thảo luận đề tài này cùng với tôi nhé.


Nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào trong đó nhiễm sắc thể nằm trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống về số lượng và thành phần của nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ, cùng với nguyên phân là sự phân chia tế bào chất, các bào quan và màng nhân thành ra hai tế bào với thành phần bằng nhau. Nguyên phân xảy ra hầu hết ở các tế bào nhân thực nhưng khác cơ chế ở một số loài.

Quá trình nguyên phân xảy ra vô cùng phức tạp. Những bước của quá trình được chia thành các kỳ. Các kỳ bao gồm:

  • Kỳ đầu: Trung tử nhân đôi tiến về hai cực tế bào. Nhân và màng nhân bắt đầu mờ dần. Sợi nhiễm sắc co ngắn và hiện rõ  
  • Kỳ trước: Màng nhân bị tiêu biến, and sợi siêu vi xâm chiếm không gian tế bào. Các sợi sêu vi bám vào các kinetochore.  


  • Kỳ giữa: Nhiễm sắc thể sắp xếp ở mặt phẳng thoi vô sắc  
  • Kỳ sau: Kinetochore bám vào sợi siêu vi, các nhiễm sắc thể tách ra đi về hai phía cực thoi vô sắc, các sợi siêu vi ngắn dần.  
  • Kỳ cuối: Các nhiễm sắc thể bắt đầu tháo xoắn, nhân và màng nhân xuất hiện trở lại. Quá trình phân bào bắt đầu, nếp gấp bắt đầu xuất hiện.  

Video Nguyên Phân Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét